Tablet Üretimi


Tablet Üretimi
Takviye edici gıda fason üretim işleminde, Tablet üretimi toz halindeki hammaddelerin karıştırılıp, sıkıştırılarak katı hale getirilmesiyle elde edilen biçimidir. Klasik bir tabletin içeriğinde hastayı iyileştirmek için etken madde, üretilen tabletin vücut içerisinde daha çabuk dağılmasını sağlayan dağıtıcı madde, üretimi kolaylaştırmak için eklenen dolgu maddesi, bağlayıcı, kaydırıcı, topaklanmayı önleyici maddeler ve tabletin tat ve görünüşünü iyileştirmek için kullanılan aroma ve renk verici maddeler bulunur.

Normal beslenmeyi desteklemek amacıyla uzun raf ömrüne sahip tabletler tercih edilmektedir. Kolay kullanımı tablet halindeki gıda takviyelerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Vitamin vb. etken maddelerle tablet üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

Gıda takviyelerinin tablet üretimi işleminde toz bileşenlerin diğer bileşenler ile düzgünce karışması sağlanmalıdır. Bunu takiben karışıma düzenli bir akış sağlanması gerekmekte, karışımın sıkıştırılması ve tablet basıncından çıkabilmesi önem arz etmektedir.

Elde edilen tablet ufalanabilirlik açısından iyi; çözünebilirlik açısından ise hızlı olmalıdır. Üretim basamaklarının en başında aktif madde/yardımcı madde seçimleri yapılmaktadır. İkinci basamakta ise ihtiyaca bağlı olarak yaş veya kuru granülasyon gerçekleşmektedir. Tablet özelliği oluşamayan toz içeriklerde, partikülleri bir araya getirmek amacıyla bir bağlayıcının kullanılması gerekmektedir. Bağlayıcı, toz ürüne spreylendiği durumda yaş granülasyon işlemi gerçekleşmektedir. Bunu takiben kurutma işlemi de uygulanması gerekmektedir.

Kuru granülasyon işlemi ise, önceden öğütülmüş olan toz bileşenlerin kuru bağlayıcılar ile karıştırılması esasına dayanır. Kurutmanın güçlendirilmesi ve parçacık boyutu dağılımının sınırlandırılması gibi özelliklerin kazandırıldığı öğütülmüş karışım presleme aşamasına geçer. Bu aşamada; akış, püskürtme ve baskılama önem arz eden aşamalardır. Tableti daha sert ve dayanıklı hale getirmek amacı ile kaplama işlemi gerçekleştirilir.

Ayrıca tablete renk katma ve tabletin tadını geliştirme, tutma kolaylığını ve paketlenmesini sağlamaktadır. Kaplama işleminde  uygun çözelti tablet üzerine püskürtülmektedir. Su bazlı çözeltinin püskürtülmesini takiben kurutma işlemi uygulanmaktadır. 

Tesisimizde müşterilerimizin talep ettiği tablet üretimi ve ambalajlanmasını yapmaktayız.
Copyright © 2021 | SortePharma İlaç Gıda Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti.